Leadership

7/10: Xu hướng tiêu cực tiếp diễn?

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
heo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 7/10 của công ty chứng khoán, các chỉ báo MACD và RSI suy yếu dần, cho thấy chỉ số VN30 khả năng tiếp tục đi theo chiều hướng giảm.
Thị trường chứng khoán phái sinh phiên (4/10) diễn biến tiêu cực với sự giảm giá của các hợp đồng tương lai (HĐTL).

Cụ thể, HĐTL VN30F1910 giảm 0,8% còn 918,6 điểm. HĐ VN30F1911 và VN30F1912 lần lượt đóng cửa tại 920 điểm và 915,2 điểm, tương đương tỷ lệ giảm 0,33% và 0,53%. Diễn biến cùng chiều, VN30F2003 giảm 0,67% về 914,7 điểm.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh đạt 94.904 ‬hợp đồng, tăng 8,6% so với phiên giao dịch trước đó, trong đó khối lượng giao dịch VN30F1910 (94.539 hợp đồng), VN30F1911 (219 hợp đồng), VN30F1912 (63 hợp đồng) và VN30F2003 (83 hợp đồng). Giá trị giao dịch danh nghĩa đạt 8.750,8 tỉ đồng, tăng 9% so với phiên trước.

Phiên đóng cửa ngày cuối tuần, chỉ số VN30 đánh mất 6,54 điểm và đóng cửa tại mốc 915,16. Lực bán mạnh đã là cho 23/30 mã cổ phiếu trong nhóm VN30 mất mốc tham chiếu và khối lượng giao dịch của nhóm VN30 đạt 62 triệu đơn vị.

Góc đánh giá kỹ thuật của chỉ số VN30 hiện nay, sau khi không thể vượt qua được ngưỡng 922, chỉ số VN30 đã đánh mất phong độ. Các chỉ báo MACD và RSI suy yếu dần, cho thấy chỉ số VN30 khả năng tiếp tục đi theo chiều hướng giảm. Ngưỡng hỗ trợ 908 điểm có thể ngăn cản đà giảm chỉ số VN30 trong thời gian ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.