NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30 chiều 14.01.22 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Hiện tại đầu phiên chiều nay đang có tín hiệu long trung hạn, các nhà đầu tư có thể tham khảo lệnh long lúc 13h và chốt khi đủ target đặt ra hoặc khi thị trường đổi chiều.

New world group "Nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.