NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30 phiên chiều 13.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Các nhà đầu tư có thể chốt 1/2 vị thế cho tài khoản dài hạn khi đủ target đặt ra.
Phiên chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục chờ phiên hồi để canh thời điểm vào lệnh.

Các nhà đầu tư chú ý là khi sử dụng thuật toán của new world các bạn phải vào đúng số giờ số phút theo chỉ báo.

Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR