NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30 phiên chiều 13.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Các nhà đầu tư có thể chốt 1/2 vị thế cho tài khoản dài hạn khi đủ target đặt ra.
Phiên chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục chờ phiên hồi để canh thời điểm vào lệnh.

Các nhà đầu tư chú ý là khi sử dụng thuật toán của new world các bạn phải vào đúng số giờ số phút theo chỉ báo.

Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.