NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30 ngày 13.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Đã có tín hiệu giữ trung hạn từ chiều hôm qua. Hôm nay có tín hiệu dài hạn nữa, 1 trong các pp giao dịch của new world có tín hiệu buy các bạn hãy giữ trung và dài hạn cho vn 30.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.