NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường vn30 ngày 13.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Đã có tín hiệu giữ trung hạn từ chiều hôm qua. Hôm nay có tín hiệu dài hạn nữa, 1 trong các pp giao dịch của new world có tín hiệu buy các bạn hãy giữ trung và dài hạn cho vn 30.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính"

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR