dinhchien

VN30 - phân tích bằng sóng đối xứng (kế thừa Elliot wave)

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
- Nếu ai đã theo dõi chart Vn30 mình phân tích tuần trước hy vọng thu được lợi nhuận.
- Hiện tại khung thời gian H4 tăng, theo dự đoán của mình sẽ về vùng sóng Daily (80-100% fibo), tức sóng H4 tăng điều chỉnh của chu kỳ giảm khung Daily.
- Nhìn bên trái nhóm sóng H4, giá tăng từ sóng (2) - (3) xuất hiện 4 đỉnh khung h1 sau đó rớt về vùng sóng H4 (sóng (4)) và tăng tiếp từ sóng (4) - (5). Hiện tại đủ 4 đỉnh sóng H1.
- Vậy với quy luật cũ rất nhiều khả năng giá sẽ rớt về vùng sóng H4 lần 2 (sóng (6)). Chúng ta sẽ chờ mua vào khi có tín hiệu đảo chiều tại vùng giá này (947.64 - 939.756)

Chú ý: có thể Scapping khi giá về vùng sóng H1. Mình sẽ báo tín hiệu mua nếu có.
Cảm ơn đã xem.
Bình luận: Giá theo dự đoán đã về vùng sóng nến H1
Chờ tín hiệu mua
Bình luận: Theo đúng dự đoán sau khi tăng 4 lần khung h1 giống hình bên trái, VN30 đã rớt về nhóm sóng 4 giờ (6). Chờ tín hiệu đảo chiều
Bình luận: Mua ngay hoặc chờ về zone 80-100%. Đã break rule downtrend tại khung h1

Bình luận

Like
Phản hồi