Suka1708

VN30 Dài Hạn.

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Có anh bảo Suka xem chứng Việt phái sinh,
nhìn ra thế nào chart đẹp quá
Public để đây cho anh chị bình luận cùng nhé.

Cùng chờ xem có phá đỉnh thành công không, không thì sẽ blacktest lại khu vực 89x 86x dưới rồi lên tiếp.
Các hộp là các vùng kháng cự và hỗ trợ.
Hy vọng giữa năm sau khởi sắc mạnh mẽ.
Tỉ lệ P/L 1:3 khá tốt.
***STOPLOSS là bắt buộc nhé.

Cùng chờ nhé.
Anh chị thấy sao ạ?
Bình luận: Về chuẩn mũi tên đỏ ngay hộp rồi anh chị nhỉ.
Xem trụ vững vùng này để phi lên mạnh mẽ hơn không nào. 😘