NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m chiều 09.03.2022 update -duong thao

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Đã có tín hiệu long trở lại lúc đầu phiên chiều nhưng lại bị nhảy sau 10 phút, giai đoạn này nhà đầu tư nào đã có lợi nhuận trung và dài hạn thì có thể tập trung vào đánh scaping cho đỡ bị tâm lý.
Thị trường tháng 3 sẽ biến động do ảnh hưởng Nga nên các nhà đầu tư và team kĩ thuật chú ý check kĩ tín hiệu trước khi vào lệnh nhé.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH