NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường Vn30 ngày 07.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Tài khoản trung hạn chốt hôm qua khi đủ target.
Tài khoản dài hạn vẫn giữ lệnh, gồng lãi đến khi có tín hiệu đảo chiều/ đủ target thì chốt lệnh.

Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng.

NEW WORLD GROUP "NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH"

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR