NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường Vn30 ngày 07.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Tài khoản trung hạn chốt hôm qua khi đủ target.
Tài khoản dài hạn vẫn giữ lệnh, gồng lãi đến khi có tín hiệu đảo chiều/ đủ target thì chốt lệnh.

Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng.

NEW WORLD GROUP "NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.