NewWorldGroupVN

Nhip đập thị trường vn30 phiên sáng 24.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
sáng nay đang có tín hiệu short cho các tài khoản scaping, trung hạn và dài hạn của vn30 , các nhà đầu tư có thể tham khảo thời điểm vào lệnh theo số giờ và số phút khi sử dụng thuật toán của new word hoặc sử dụng các pp khác để vào được vùng giá tốt nhất.

new world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.