nguyenduytam27

VN30 Toàn cảnh 8/21 Thị trường sau khi Uptrend qua Sideway

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 Toàn cảnh 8/21 Thị trường sau khi Uptrend qua Sideway
Sau khoảng thời gian uptrend mạnh mẽ của thị trường cũng đã đến lúc cho thị trường nghĩ ngơi.
Thị trường không thể chạy hoài theo một xu hướng mãi được
Thị trường sẽ có biên độ từ A -B trong thời gian tới.
Cách nhìn riêng.

Bình luận