banhmi

VN30 cuộc chiến cân não

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Cộng thêm các yếu tố bên ngoài đêm qua đã diễn biến bất lợi như TTCK Mỹ, giá USD tăng và giá dầu giảm mạnh.
VNIndex sau 3 phiên tăng liên tiếp, dự đoán sẽ có động thái chốt lời ở đầu phiên

Động thái của khối ngoại hôm qua cũng cho thấy điểm này khi họ tận dụng các nhịp giảm để mua vào HPG , GMD , VNM…

Cho nên chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng vẫn có những mã cổ phiếu tốt đang ở vùng giá thấp. Đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu đã chứng minh được đà tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm mà team đã nhắc đến trong livestream.

HOSE:VN30