banhmi

VN30 cuộc chiến cân não

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Cộng thêm các yếu tố bên ngoài đêm qua đã diễn biến bất lợi như TTCK Mỹ, giá USD tăng và giá dầu giảm mạnh.
VNIndex sau 3 phiên tăng liên tiếp, dự đoán sẽ có động thái chốt lời ở đầu phiên

Động thái của khối ngoại hôm qua cũng cho thấy điểm này khi họ tận dụng các nhịp giảm để mua vào HPG , GMD , VNM…

Cho nên chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng vẫn có những mã cổ phiếu tốt đang ở vùng giá thấp. Đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu đã chứng minh được đà tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm mà team đã nhắc đến trong livestream.

HOSE:VN30
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.