NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30 sáng 21.01.22-Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Thị trường vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều, tuy nhiên theo pp đám mây độc quyền của new world thì hết phiên chiều qua đám mây trắng vẫn chưa xuất hiện nên hôm nay các nhà đầu tư có thể tham khảo các lệnh scaping và chốt khi đủ target đặt ra.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.