HoangMinhchannel

VN30 khả năng cao sẽ bật tăng mạnh trong tuần sau

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Trong bài viết trước, VN30 vẫn phải chịu áp lực tại vùng cản 1532 và chưa thể phá qua khỏi vùng này, vì vậy giá đã có đợt giảm về quanh vùng hỗ trợ 1500 - 1517.

Nếu chiếu theo mẫu sóng hiện tại, ta sẽ thấy đang có mẫu sóng chéo dạng điều chỉnh ngắn hạn đang tích luỹ tại vùng hỗ trợ này. Khả năng cao đợt sóng chéo này cũng đã có thể hoàn thành vì đã chạy 5 sóng bên trong và sẽ xác nhận xu hướng mạnh trong tuần sau.

Điểm Breakout quan trọng hiện tại của VN30 sẽ là 1522, nếu như giá Breakout khỏi điểm quan trọng này thì sẽ tăng mạnh đến vùng mục tiêu 1551.

Nếu giao dịch hợp đồng VN30 , chúng ta chỉ mở lệnh khi giá xác nhận breakout 1522, điểm chốt lời là 1551 và cắt lỗ tại 1505.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.