NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 25.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Đã bắt đầu có tín hiệu đảo chiều, nếu đầu phiên tín hiệu đỉnh đáy chưa mất, các nhà đầu tư có thể tham khảo và chốt dần lệnh short ngày hôm qua cho tài khoản trung và dài hạn.

Thị trường chứng khoán những ngày này sẽ rất biến động nên các nhà đầu tư có thể tự chốt trước vị thế khi đủ target đặt ra.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.