NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m phiên chiều 08.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
chiều nay chúng ta có một thời điểm vào lệnh cho tài khoản trung hạn, các nhà đầu tư có thể chủ động chốt khi đủ target đặt nha hoặc khi có tín hiệu đảo chiều của thị trường;

chúc các nhà đầu tư một ngày làm việc hiệu quả;

new world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.