UnknownUnicorn12151990

Tuần VN30 tạo đỉnh nếu không vượt qua được mốc 871

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 CLOSE TIME:15:30
VN30 hiện đang giao dịch tại vùng keylevel tuần và cần điều chỉnh tích lũy trong 2, 3 tuần trước khi có xu hướng mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.