NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 17.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Hôm nay thị trường bước vào giai đoạn sw rất khó để đánh, các nhà đầu tư có thể sử dụng tài khoản scaping để đánh và có thể chốt khi đủ target tuef 3-5 điểm hoặc khi đảo chiều tín hiệu scaping.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.