tonytran9x

Nhịp hồi cho vn30???

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
bắt dao rơi đi ae. Đứt tay này thì còn tay khác
Giao dịch đang hoạt động: vậy ok rồi.giờ là lúc lên chốt lời lệnh long vừa rồi và xem xét 1 điểm để vào short sell ae nhé :D