tonytran9x

Nhịp hồi cho vn30???

Giá xuống
tonytran9x Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
bắt dao rơi đi ae. Đứt tay này thì còn tay khác
Giao dịch đang hoạt động:
vậy ok rồi.giờ là lúc lên chốt lời lệnh long vừa rồi và xem xét 1 điểm để vào short sell ae nhé :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.