Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VN30

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 Về trung hạn hiện tại đang tích luỹ rất mạnh, nếu vượt và có những biến động trên vùng giá 905 sẽ rất tích cực, cơ hội phi lên quanh vùng giá 928, và ngược lại nếu giảm dưới vùng giá 874.9 sẽ tiêu cực sẽ giảm về quanh vùng giá 820 mới có cơ hội hồi phục lại. HỖ TRỢ 874.9 và 820, KHÁNG CỰ 905 VÀ 928