NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 02.03.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Vn30 tiếp tục có lệnh trung hạn cho đầu phiên sáng nay target 5-10 điểm hoặc 8-12 điểm, các nhà đầu tư có thể chủ động chốt dần vị thế khi đủ target đặt ra

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH