EricNguyenICA

Theo dõi cho VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Khả năng trong tuần sẽ bị xả hàng 1 đợt.
Sau 3 tuần tích lũy , Hồ chí minh bắt đầu mở cừa, thị trường sẽ hưng phấn cũng là lúc lái xả hàng.