minhmango

VN30 - kết thúc nhịp tăng giá

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Chỉ số VN-Index đã giảm 0,4% vào phiên hôm nay, sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Điều tương tự cũng xảy ra với VN30 .
Kháng cự của VN30 tại 876 đã đóng vai trò là điểm đảo chiều của chỉ số trong hôm nay khi có thể thấy áp lực bán rõ ràng tại vùng giá này.
Hiện tại hỗ trợ gần nhất của VN30 là vùng giá 867. Trong phiên ngày mai với tín hiệu tiêu cực và xu hướng giảm giá, mình kỳ vọng thị trường sẽ có một phiên giảm điểm tiếp.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.