nguyenduytam27

VN30 toàn cành khi phá vỡ 1200.

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 toàn cành khi phá vỡ 1200. Viễn cảnh về 1000 ?
Fed tăng lãi suất cơ bản 0,75% lần thứ 3 liên tiếp, cảnh báo đến năm 2024 mới bắt đầu hạ lãi suất.
Nước chảy về chỗ thấp.
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.