NewWorldGroupVN

nhật kí giao dịch vn 30 tổng kết tuần 2

HOSE:VN30   VIETNAM 30
sau 2 tuần đã đạt được mức hơn 100 điểm cho 2 phiên đảo chiều từ ngày 5.1.2022 đến ngày 12.1.2022

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR