NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường Vn30 ngày 11.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Đã được hơn 50 điểm từ lệnh short ngày 05. 01 .22.
Tiếp tục gồng lãi đế khi có tín hiệu đảo chiều.
Các bạn có thể chốt trước 1/3 hoặc 1/2 vị thế để tiền về ví trước lấy may cho lệnh Short năm mới này.

Chúc cả nhà buổi sáng tràn đầy năng lượng.

NEW WORLD GROUP "NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.