NgocHaiPearlie

VN30 - Chỉ số CK Phái sinh đang test hỗ trợ mạnh.

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Dự báo sẽ tăng trong tuần này.
Vùng cầu hiện tại khá mạnh.
Tuy nhiên về lực mua dài hạn trên thị trường CK VN là chưa mạnh.
NDT nên thận trọng với giao dịch, không nên full tk khi chưa có tín hiệu mua mạnh.
Bình luận: