HoangMinhchannel

CẢNH BÁO VN30 giảm sâu trong ngắn hạn

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Chỉ số VN30 đang có tín hiệu giảm sâu trong thời gian tới khi vừa hoàn thành mô hình sóng điều chỉnh A-B-C. kể từ thời điểm giảm của tháng 7.

Nhiều khả năng trong nay mai sẽ có đợt test lại mốc 1498 và sau đó rơi về 1465.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.