dinhchien

Sóng Symmetry (đối xứng), kế thừa và khắc phục Elliot

Đào tạo
dinhchien Premium Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Mình đã áp dụng Elliot trong 2 năm đầu để giao dịch, sau khi mình tình cờ biết đến phương pháp sóng đối xứng (Symmetry Waves) thấy phương pháp này rất hay, khắc phục những khó khó và phức tạp của phương pháp sóng Elliot:
1. Sóng tuần (I), (II) (III): Xanh dương. Ngưỡng hỗ trợ tuần: Weekly resistance
2. Sóng ngày I, II, III: xanh lá cây đậm. Ngưỡng hỗ trợ ngày: Daily resistance
3. H4 (1), (2), (3): Cam Nâu. Ngưỡng hỗ trợ 4 giờ: H4 resistance
4. H1 1, 2, 3: Đỏ. Ngưỡng hỗ trợ 1 giờ: H1 resistance
5. Sử dụng quy tắc 80/20 để nhóm các sóng
6. Quy tắc tính đảo chiều và phá vỡ quy tắc hồi của nhóm sóng: 100% + 20% = 120% fibo extension
7. Sử dụng quy tắc sóng Elliot và các hình Harmonic Pattern để tính mục tiêu lợi nhuận hợp lý

- Bước 1: xác định khung thời gian thứ nhất để biết trend dài hạn, ở đây mình chọn khung Tuần phù hợp cho các nhà đầu tư dài hạn
- Bước 2: xác định khung thời gian thứ hai (thoái lui - retracement) để biết trend trung hạn (Ngày - Daily)
- Bước 3: xác định khung thời gian thứ ba (phá vỡ - breakout) để biết trend ngắn hạn (4 giờ hoặc 1 giờ - H4 hoặc H1) để vào lệnh theo khung thời gian thứ nhất

Từ 3 bước trên mình sẽ vẽ, giải thích từng bước xác định sóng trong từng khung.
Bước 1: Xác định khung thời gian Tuần

Mọi thắc mắc comment hoặc nhắn tin cho mình. Cảm ơn đã xem bài viết.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.