forexvnn

Mua chỉ số VNI30 trên 860 chốt lời các đường Màu xanh

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Mua chỉ số VNI30 trên 860 chốt lời các đường Màu xanh
Nếu dưới 860, Bán về vùng 795++