ScorkingBig

VN30 - Tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10/ 2021

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 vẫn đang nằm trong vùng kỳ vọng tăng:

TVC:VN30

Đường giá vẫn nằm bên trên các đường EMA34, EMA89 và đường trung bình của Bollinger Band: xu hướng tăng

Kỳ vọng xa hơn khi thứ 2 sẽ có lực mua mạnh, kéo chỉ số vượt qua khỏi vùng 1363 - đứng lên trên đường Span B trong Ichimoku . Khi đó đường Chikou sẽ tiến tới vượt qua đường giá: xác nhận xu hướng tăng

Thận trọng: phải chờ vượt khỏi 1363 mới có thể mua vào tiếp tục, hướng tới kỳ vọng 1500