ScorkingBig

VN30 - Tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10/ 2021

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
VN30 vẫn đang nằm trong vùng kỳ vọng tăng:

TVC:VN30

Đường giá vẫn nằm bên trên các đường EMA34, EMA89 và đường trung bình của Bollinger Band: xu hướng tăng

Kỳ vọng xa hơn khi thứ 2 sẽ có lực mua mạnh, kéo chỉ số vượt qua khỏi vùng 1363 - đứng lên trên đường Span B trong Ichimoku . Khi đó đường Chikou sẽ tiến tới vượt qua đường giá: xác nhận xu hướng tăng

Thận trọng: phải chờ vượt khỏi 1363 mới có thể mua vào tiếp tục, hướng tới kỳ vọng 1500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.