NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường phái sinh vn30f1m - Như Ý

HOSE:VN30   VIETNAM 30
tín hiệu short cúa phiên chiều ngày 17.01 đã hết, thị trường có nhịp hồi từ vùng 80.x lên 99. đã có tín hiệu đảo chiều scaping nhé.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH