NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường phái sinh vn30f1m - Như Ý

HOSE:VN30   VIETNAM 30
tín hiệu short cúa phiên chiều ngày 17.01 đã hết, thị trường có nhịp hồi từ vùng 80.x lên 99. đã có tín hiệu đảo chiều scaping nhé.