NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường Vn30 ngày 10.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Tính đến sáng hôm nay thị trường vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều.
Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục gồng lãi lệnh Short từ hôm thứ 4 tuần rồi, ngày 05. 01 .2021.

Chúc các bạn ngày mới tốt lành.


NEW WORLD GROUP "NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.