HOSE:VN30   VIETNAM 30
16 lượt xem
1
ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH 5/5 : CHẠM ĐIỂM VẠCH+ hội tụ phân kì 4 chỉ báo thuật toán của độc quyền ( NWG ) NẾU KO ĐỦ 5/5 NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VN 30:: điểm màu VÀNG là hỗ trợ của bitcoin canh BUY,màu ĐỎ là lệnh kháng cự canh SELL
STOP LOSS:
4.5-5 ĐIỂM
TAKE PROFIT :
tài khoản scaping:6-8-10 điểm
tài khoản trung hạn:20h40 điểm
tài khoản dài hạn :50-100-200 đ

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link youtube:https://www.youtube.com/watch?v=uu2rmHXu-aU&t=28s
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR