NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường Vn30 phiên chiều 12.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Đã có tín hiệu đảo chiều vào phiên chiều nay. Nếu sử dụng thuật toán của New Word Group các bạn sẽ biết được thời điểm vào lệnh và chốt lệnh cho trường hợp này.

Chúc các nhà đầu tư đã vào được lệnh buy trung hạn vào phiên chiều nay và lãi được hơn 20 điểm.

New world group "Nơi hội tụ tinh hoa tài chính"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.