NewWorldGroupVN

Nhịp đập thì trường Vn30 phiên chiều 12.01.2022 - Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Đã có tín hiệu đảo chiều vào phiên chiều nay. Nếu sử dụng thuật toán của New Word Group các bạn sẽ biết được thời điểm vào lệnh và chốt lệnh cho trường hợp này.

Chúc các nhà đầu tư đã vào được lệnh buy trung hạn vào phiên chiều nay và lãi được hơn 20 điểm.

New world group "Nơi hội tụ tinh hoa tài chính"

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR