NewWorldGroupVN

series lưới sóng #7 phiên chiều vn30 lê quý đại

HNX:VN301!   VN30 INDEX FUTURES
Đâm và xuyên thủng đám mây là điều mà Đại đã nhận định từ trước. Việc của Đại là gồng lệnh thôi. Các bạn đã có nguyên tắc gồng lệnh lãi chưa ? hãy cùng vào nghe Đại chia sẻ nguyên tắc của Đại hay gồng lệnh nhé !!!

link youtube: https://bit.ly/3aMdk9H
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.