toansystem

VND tổng quan tuần từ 25/4 - 29/4/22

Giá xuống
HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VND tổng quan tuần từ 25/4 - 29/4/22
Xu hướng giảm
Giá có xu hướng hồi về 32600, nhưng lực toàn thị trường yếu
nên sẽ quay đầu về lại khu vực 29250,
nếu mạnh sẽ test trendline trung hạn khu vực 28000

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.