HHermes

VND bắt đáy 14.5 - 15, giá kỳ vọng chốt lời 16.x

Giá lên
HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VND bắt đáy 14.5 - 15, giá kỳ vọng chốt lời 16.x