nguyenphuthinh0311

[VND CTCK VNDIRECT] Mua mua mua!!!

Giá lên
HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Chiến lược sử dụng: Cung Cầu ( Supply & Demand )

Vùng mua: Demand Zone
Vùng bán: Supply Zone

---------------------------
Phân tích hiện trạng:

Giá đã về và bật lên từ vùng mua ngày (ô vàng) lồng trong vùng mua tuần (ô xanh)

Khuyến nghị mua như sau:
- Điểm mua: ~16,400
- Cắt lỗ : 15,900
- Chốt lời : 17,850

Chúc may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.