ck_tudien_info

VNINDEX sẽ tăng điểm tiếp trong các phiên tới

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau vài phiên trước đó rung lắc mạnh thì thứ 6 vừa rồi VNINDEX đã cân bằng trở lại.
Đã xuất hiện lực bắt vào phiên thứ 6, dự đoán các phiên tới sẽ tăng điểm tiếp tới cản 1470-1480

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.