ck_tudien_info

VNINDEX sẽ tăng điểm tiếp trong các phiên tới

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau vài phiên trước đó rung lắc mạnh thì thứ 6 vừa rồi VNINDEX đã cân bằng trở lại.
Đã xuất hiện lực bắt vào phiên thứ 6, dự đoán các phiên tới sẽ tăng điểm tiếp tới cản 1470-1480