kinikeo

Bài 5 VNINDEX: Có thể đang chạy sóng chéo kết thúc

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Mình cập nhật thêm một chút về VNINDEX ngày 11/11/2022 trên khung H1 nhé. Giờ cũng là phiên cuối cùng của tuần này rồi, nhưng để mọi người cẩn thận với giao dịch của mình trong tuần tiếp theo thì mình có ý tưởng như thế này.

Các bài trước mình đã phân tích plan tổng thể và kỳ vọng VNINDEX rơi về vùng 900 điểm hoặc thấp hơn do những vùng đó có nhiều hỗ trợ mà giá có xu hướng về test lại, mình dự kiến ít nhất là trong hoặc hết tuần sau mới có đáy mới.

Hiện tại mình thấy trên khung H1, có thể VNINDEX đang chạy một sóng chéo kết thúc (xem hình ảnh).

Do đó, có thể VNINDEX vẫn còn xuống tạo đáy mới, đồng thời cũng là 3 lần báo bull của chỉ số phân kỳ RSI nên mọi người có ý định giao dịch thì phân tích và chờ đợi tín hiệu rõ ràng đã nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

VNINDEX
MBB
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/?symbol=HOSE%3AVNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.