nganhtran86

VNI - giảm nhẹ về 925 điểm trước khi tăng trở lại

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Nến 1D đã cắt xống đường uptrend trong 2 ngày thứ 4-5, và hồi chạm lại uptrend trong phiên cuối tuần vừa qua với đỉnh 976 điểm.
- Bên cạnh đó, các chỉ số: MACD đã đạt đỉnh cung, đi ngang và sắp chạm đường tính hiệu, báo hiệu xu thế đi xuống; RSI nhanh đã về dưới mức 30, sắp đạt vùng quá bán.
-> Như vậy, sau khi điểm hồi chạm lại uptrend thì xu thế dowm mạnh rất dễ xảy ra, đáy gần nhất là 925 điểm. Nếu khi đạt quanh khoảng 925 điểm nếu thị trường khởi sắc, kéo điểm thì chỉ số VNI có thể tăng trở lại. Nhưng nếu về 925 thị trường xấu hơn, đợt down mạnh tiếp theo hoàn toàn có thể.
-> Các nhà đầu tư cần cẩn trọng "tất tay" giai đoạn này nhưng cũng có thể chờ cơ hội để bắt đáy một số cổ phiếu tiềm năng đã lỡ nhịp những phiên vừa qua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.