minhmango

VNINDEX - hết đà tăng rồi

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index chỉ có thể kết thúc đà giảm 3 phiên liên tiếp với mức tăng nhẹ trong phiên hôm qua khi chốt phiên tăng 0,05%. Tại các thị trường Châu Á, các thị trường có diễn biến trái chiều sau khi đường cong lợi suất tại Mỹ lại đảo chiều trong phiên giao dịch đêm qua xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Thị trường có nhịp hồi phục để các chỉ số chủ chốt kiểm định lại các kháng cự quan trọng. Đối với VN-Index, đó là ngưỡng kháng cự MA20 tại 980 điểm còn đối với VN30 , đó là đường MA200 tại 887 điểm. Kết quả, thị trường thu hẹp dần mức tăng điểm do áp lực bán thúc đẩy từ kháng cự chiếm ưu thế hơn so với lực cầu, khiến VN-Index duy trì đóng cửa dưới đường MA20.
Trong phiên hôm nayi, thị trường có thể sẽ chịu áp lực giảm điểm để VN-Index kiểm định hỗ trợ của đường MA50 tại 975 điểm còn VN30 sẽ kiểm định hỗ trợ của đường MA20 tại 885 điểm. Phá vỡ hai ngưỡng quan trọng này, tín hiệu kỹ thuật của thị trường sẽ tiếp tục xấu đi; VN-Index có thể sẽ lui về vùng hỗ trợ MA200 tại 957 điểm trong những phiên sau đó.


Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.