trongvinh0403

VNI xuống làm gì rồi lại phải lên =))

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xuống làm gì rồi lại phải lên, 1500 thẳng tiến

Nói vui thế thôi chứ tôi khong biết gì đâu, đừng tin. Thật đấy !