TRADE-PRO-BECOM

VN index - Xu hướng tăng ngắn hạn

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
35 lượt xem
0
Xu hướng tăng bước vào vùng kháng cự

Thị trường sẽ điều chỉnh trước thông tin kết quả kinh doanh quý 3 -

Kế hoạch đầu tư phụ thuộc vào cổ phiếu kết quả kinh doanh tốt !

Các bạn liên hệ để được tư vấn