kinikeo

Bài 6 VNINDEX: 873 đã là đáy chưa? VNINDEX sẽ hồi đến đâu?

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX

Xin chào mọi người, tiếp nối chuỗi cập nhật về VNINDEX mình có một chút nhận định tiếp theo nhé.
Những bài trước mình đã view điểm rơi của VNINDEX là dưới 900 hoặc kỳ vọng là 850-870 điểm thì hôm nay VNINDEX cũng đã xem như rơi đến vùng mà mình kỳ vọng. Cho nên mình sẽ cập nhật về sóng hồi này và liệu 873 điểm đã là đáy hay chưa?
Mình sẽ phân tích khi có thêm dữ liệu, nhưng trước mắt mình sẽ có một vài vùng mà mình view VNINDEX có thể hồi về để mọi người có thể tham khảo cũng như tự đưa ra phân tích và quyết định với giao dịch của mình nhé.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.

VNINDEX
MBB

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.