cuongdongphu

Phân tích Vnindex

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Khả năng cao Vnindex đang giao động trong biên độ 94x-96x
- Chờ đợi cú break 96x để hoàn tất mô hình 2 đáy

GOODLUCK!