HoangMinhchannel

VNIndex có dấu hiệu tích cực khi quay về mốc lịch sử 1420

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIndex trong ngắn hạn đang có tín hiệu rất tích cực sau khi thoát ra khỏi khoảng thời gian đè nén về khối lượng giao dịch từ thời điểm đầu tháng 10 đến nay.

Hiện tại, xu hướng chung của thị trường đang cho thấy tín hiệu có thê vượt khỏi đỉnh lịch sử 1422 và sẽ chuyên sang chu kỳ mới.

Theo lý thuyết sóng Elliot , vùng sóng 5 (Line xanh) đang di chuyển chỉ đang trong đợt sóng 3 (Line đỏ) trong sóng lớn đầu tiên. Kỳ vọng con sóng 3 này sẽ kết thúc tại 1450 để xác định cho xu hướng mới của thị trường.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.