hungdhtm90

VNINDEX gặp vùng khác cự 983

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX gặp vùng khác cự 983
Quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ 966.28, 946.27
MACD trung tính
RSI tích cực
ADX trung tính