binancash

Tuần này nhìn chung chứng khoán sẽ thế nào?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Rất nhiều chuyên gia nhận định vã mỗi chuyên gia họ có cách nhìn khác nhau nhưng chúng tôi nhìn nhận 1 cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất
  • Thứ nhất, biến chuẩn mới xuất hiện và mọi người chưa biết nó sẽ tác động tốt hay xấu nhưng lo sợ trước cái đã
  • Thứ hai, chứng khoán đã tăng cao rồi thời điểm này rút ra là an toàn rồi
  • Thứ ba, nhu cầu tiêu xài cuối năm cũng là yếu tố

Đó là những điều mà ai cũng thấy cả nhưng làm sao biết chính xác chứ, phải có số liệu nói người ta mới tin, chúng tôi đã có số liệu và chỉ rằng xu hướng giảm. Nhưng trong đó có những mã vẫn tăng, còn xu hướng chung là giảm và đó là nhận định của chúng tôi sau khi kiểm tra số liệu từ hệ thống thông báo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.