basiu

VNINDEX PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH HAY TIẾP TỤC TẠO ĐÁY

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vnindex ở phiên hôm thứ 5 tăng 17 điểm đột phá 1200-1205 kèm khối lượng khớp lênh ở mức 620tr. Mặc dù có GAP trống ở mức 8 điểm ( GAP 1191-1198) đang tạo áp lực cho VNindex điều chỉnh lấp GAPS do lịch sử giai đoạn vừa qua GAP sinh ra luôn được lấp. Tại sao nay VNindex không tăng mạnh 20 -30 điểm có lẽ nằm ở kháng cự vùng gần kề hay MA50 của chart ngày tại 1219-1222 đang có. Ngày hôm qua Vnindex vừa là phiên kết thúc Tuần vừa là phiên kết thúc Tháng. Vnindex kết thúc tuần và tháng ở trạng thái "Nến Xanh" tích cực và đây là Điểm sáng mạnh cho nhịp HỒI tháng 8 với mục tiêu tối thiểu 1260 hay xa hơn và tích cực là 1320. Tháng 8 hãy kì vọng tích cực cho vùng hồi phục 1260-1320 dù là rơi vào tháng 7 Âm lịch. Sự vận động các chỉ báo tuần trung hạn đang rất tích cực là như vậy.
Đây cũng là lúc, Nhà Đầu Tư có thể xem xét chọn lọc các mã cổ phiếu giải ngân, tích lũy đối với những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng khi giá đang giảm về vùng "Hấp Dẫn" người mua.
Ngoài lề 1 xíu:
Tận dụng nhịp hồi, rình mua giá đỏ. Cơ cấu, trung bình giá, lướt sóng…Cũng đừng lo thị trường hồi 1 lèo lên 1260-1320, trong quá trình hồi sẽ có rung lắc. Thứ quan trọng là chúng ta có dám tin vào thị trường này nữa không? Khi mà nhà đầu tư lúc này tăng cũng lo mà giảm cũng lo. Đầu tư mà ngày nào cũng ăn không ngon ngủ yên thế thì đầu tư làm gì? Vấn đề ở đây là có dám mua hay không? Mua thì mua con gì?, mua giá nào? Nếu mua sai thì dám tự tin cắt lỗ hay không? Nếu trả lời được những câu hỏi này, chắc chắn mọi người sẽ tìm được hướng giao dịch.😅
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.